Sport jako aktywność fizyczna i rozrywka

Można to zdefiniować jako zestaw zawodów rozgrywanych piłką lub podobnym przedmiotem. Cel tych zawodów jest ten…